autoaba@seznam.cz +420 605 232 579

Řidičský průkaz
snadno a rychle!

Ceník služeb

ceny jsou platné od 15. 4. 2018

Základní ceny

B osobní automobil 7 800,-Kč
B rychlokurz osobní automobil 10 500,-Kč
výcvik vedoucí k navrácení řidičského průkazu sk. B 3 000,-Kč
kondiční jízda 45´ 300,-Kč

Uvedené ceny jsou platby pro AŠ ABA za předpokladu že žák rozumí plně českému jazyku, další platby žadatelů vyplývající z jiných vztahů k jiným subjektům nejsou zde řešeny, např. lékařská prohlídka (300 až 500,-Kč) a zkouška na MHMP ( 700,-Kč) a j.

Doplňkové služby

hodina jízdy 45´ 300,-Kč
hodina teorie 45´ 250,-Kč
platba na splátky - příplatek k ceně školného + 0,-Kč
storno, převod výcviku 500,-Kč
opakovaná zkouška (zkouškový den) 500,-Kč
neomluvená absence na dohodnuté jízdě nebo omluva v den sjednané jízdy 300,-Kč
neúčast na zkouškách, přestože účast byla potvrzena 500,-Kč

Jak zaplatit

Částku odpovídající ceně výcviku zaplaťte prosím převodem na účet: 159 154 984 / 0300, jako variabilní symbol uveďte svoje datum narození ve tvaru bez teček (příklad 5.6.1989 uveďte jako variabilní symbol ve tvaru: 05061989).